Další služby :
 finanční poradenství  ( zaj. pojistných smluv  přímo na kanceláři např.  povinné ručení atd.....)
 podnikatelské a organizační poradenství ( zahájení podnikání a jeho úskalí,  pomoc se  založením s.r.o., atd.....)
 vedení personální agendy zaměstnanců  ( pracovní  smlouvy, dohody o prov. práce, atd...)
 rekonstrukce účetnictví ,  daňové evidence
 zajištění služeb odpovědného zástupce pro agenturu práce


Kontakt

Dagmar Kořínková
Jírova 724
Kamenice nad Lipou
394 70
565 432 439
724 089 727
438 17 751